onsdag 15 april 2015

Var ska simhallen byggas?


I söndags hade Folkpartiet kampanj i Orminge centrum. Vi har länge drivit frågan om en simhall i Boo - ett absolut måste i en så stor och växande kommundel - och äntligen ska detta bli verklighet. Men det finns två alternativ till placering, framtagna av experter som gjort en omfattande utredning. Det ena är Orminge centrum, och det andra är vid Myrsjöskolan där ett idrottscampus håller på att etableras. Båda alternativen har sina för- och nackdelar och vi tycker att det är viktigt att veta vad de som faktiskt ska använda simhallen tycker. Vi vill helt enkelt inhämta Boobornas åsikter, innan vi slutligt bestämmer oss för vilket av alternativen vi ska förorda.

Så. Vi lät alla som passerade sätta en liten klisterlapp på det alternativ de föredrog. Resultatet blev nästan helt jämnt! Vi har också fått en del mail, och där förordar fler Orminge. Vad tycker du? Var vill du ha simhallen i Boo?

Inga kommentarer: