lördag 9 augusti 2014

Se över Nackas system för gatukostnadsersättningar!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Folkpartiet anser att det är dags att se över Nackas system med gatukostnadsersättningar. Regeringen har aviserat ett mer generellt och förutsebart avgiftssystem. Inför övergången till en sådan lagstiftning anser Folkpartiet att kommunen ska ta på sig delfinansiering av kostnaderna för utbyggnad av vägar och övrig infrastruktur.

Inga kommentarer: