onsdag 27 augusti 2014

Du ska ha en rimlig restid!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Vi ger oss inte – du ska ha en rimlig restid. Vi gillar både vägar och spår. Utbyggnaden av tunnelbanan är äntligen beslutad, men vi behöver också fler bussar, fler infartsparkeringar för både cyklar och bilar, tvärbanan till Sickla, Österleden och mer sjöpendling. Fler väljer att gå eller cykla till jobbet, vilket ska uppmuntras. Trygga gång- och cykelvägar är en självklarhet, men också skilda cykelbanor för den som vill cykla fort. Slussen är den viktigaste knutpunkten för trafikanter från Nacka och Värmdö. Vi vill se ett modernt och trevligt Slussen, med trygga och säkra lösningar för både den som går, cyklar, åker kollektivt eller bil. Vår prioritet är att ombyggnaden sker snarast och med så få störningar som möjligt. Framkomlighet och restider måste ges prioritet. En säker och välfungerande bussterminal för omstigning till tunnelbana är en absolut förutsättning. Vi ger oss inte.

Inga kommentarer: