måndag 18 augusti 2014

Folkpartiets grundläggande värderingar


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Idag börjar vi med Folkpartiets grundläggande värderingar.

Du ska bestämma. Det är den liberala grunden för Folkpartiets arbete. Det är du som ska välja allt från förskola, skola, vårdcentral, äldreboende och annat som är viktigt för dig.  Som socialliberaler månar vi om allas rätt till ett gott liv. De som är utsatta och behöver stöd ska få det, och vår vision är ett jämlikt och jämställt samhälle. Frihet i kombination med socialt ansvarstagande.

Inga kommentarer: