onsdag 2 juli 2014

Otillräckliga ändringar om nämndemän

För en tid sedan föreslog en utredning om nämndemän att 50% av nämndemännen skulle utgöras av en fri kvot dvs. de skulle inte utses av de politiska partierna. Regeringen förefaller numera ha tagit visst intryck av de senaste årens debatt om det olämpliga i politiskt valda nämndemän, men har i det riksdagsbeslut som fattades för ett par dagar sedan inte tagit fasta på förslaget. Förslaget om fri kvot är lämnat till Statskontoret för vidare utredning.

I stället har nu riksdagen beslutat att nämndemän ska utses först året efter ett allmänt val men fortfarande på samma sätt och grundat på det proportionella valresultatet. Detta med året efter motiveras med att man då separerar uppdraget från andra förtroendeuppdrag, att det därför skulle vara klart att uppdraget är opolitiskt samt att man också skulle hinna med en introduktionsutbildning, innan tjänstgöringen börjar. Ur praktisk synpunkt med tanke på utbildningen är det ju bra med mer tid. Men vilken medborgare kommer att övertygas eller ens veta att partierna väntar ett år med att välja nämndemän. Man får verkligen hoppas att Statskontoret har modet att rekommendera antagande av fri kvot eller allra helst en total frikoppling från de politiska partierna.

En del positiva ändringar ingick också i beslutet bl.a. att domstolen kan hämta utdrag ur belastningsregistret för blivande nämndemän och det blir lättare att avsätta en olämplig nämndeman.

2 kommentarer:

Johan Strandberg sa...

Varför bör rekryteringen av nämndemän totalt frikopplas från de politiska partierna? Bland partiernas medlemmar finns många lämpliga personer och därför kan de politiska partierna lättare än andra aktörer hitta lämpliga nämndemän.

Birgitta Berggren Hedin sa...

Ett skäl till att politiska partier inte ska utse nämndemän är att rättsväsendet bör vara totalt fristående från politiken. Allmänheten ska kunna ha förtroende för opartiska domare som endast dömer efter lagarna. Ett annat skäl är att det finns många lämpliga personer som har intresse för uppdraget som nämndeman och som står utanför partiorganisationerna. Det finns ingen naturlig koppling mellan partierna och rättsväsendet. Alla medborgare bör kunna söka uppdrag som nämndeman.