måndag 14 april 2014

Vad ska hända i Planiaområdet?


Programmet för Planiaområdet har varit ute på samråd. Några saker står klart: Här finns alla möjligheter att skapa ett attraktivt område. Vi får bra bostäder och verksamheter i anslutning till Sickla köpkvarter. Sickla, Finntorp och Alphyddan kommer närmare varandra med en modern cykel- och gångpassage under Saltsjöbanan och inte minst: vi får tunnelbana!
 
Folkpartiet vill gärna diskutera några punkter : 
  • Ska Planiavägen knytas ihop med Värmdövägen, och i så fall hur?
  • Vad ska vi göra med Järlaleden? Hur kan vi omvandla den, och skapa utrymme för en park?
  • Är en sedimentationsbassäng i Järlasjön nödvändig för att hantera dagvattnet?
 
Folkpartiet ordnar denna rundvandring för att titta på alternativ, som skulle kunna förbättra vår kommande närmiljö. Vi ser Kyrkviken som ett viktigt område i den kommande förtätningen. En park i Kyrkviken mot Järlasjön skulle ha stor betydelse för alla som bor i Finntorp, Alphyddan och Nysätra.
 
Har du funderingar? Kontakta oss gärna!
 
 
Folkpartiet bjuder in till rundvandring i Planiaområdet
 
Plats: Sickla station
Tid: 15 april 18.30
  

Inga kommentarer: