måndag 24 mars 2014

Valfrihet i vården är viktigt!

I Nacka kommun har vi sju olika privata vårdgivare. Det är flera husläkarmottagningar, olika specialistmottagningar, barnmorskemottagning och ryggkirurgi. De kompletterar den offentliga vården, och skapar valfrihet.

Detta säger sig nu oppositionen vilja ta bort, genom att stoppa för vinstdrivande företag i den här sektorn. Läs gärna vad Vårdföretagarna skriver i en debattartikel, om en lite mer nyanserad debatt. Självklart ska företag som missköter sig eller inte uppfyller kvalitetskraven inte få offentligt stöd - det är verkligen helt självklart. Vi ska ha tydliga kriterier, uppföljningar och sanktioner. Men att helt förbjuda vinster tror jag är helt fel väg att gå.

Inga kommentarer: