tisdag 11 mars 2014

Lågstadielyftet!Folkpartiet är glada över att tillsammans med alliansen idag kunna presentera den största satsningen i vårbudgeten - 2,3 miljarder extra till skolan! Detta är en riktad satsning mot just lågstadiet, och kommunerna får själva välja exakt hur pengarna ska användas. Man kan ha mindre storlek på klasserna, fler lärare, fler speciallärare, eller t.ex. fler halvklasstimmar. Mindre klasser ger mer tid för varje elev, mer  arbetsro, och möjlighet att sätta fokus på kunskapsmålen. Satsningarna görs för att höja resultaten i den svenska skolan. Lågstadiet är viktigast eftersom det är där grunden läggs för elevens framgång och tidiga insatser ska ge elever det stöd de behöver för att inte halka efter.

Inga kommentarer: