tisdag 3 december 2013

Nacka är bäst på återvinning!


Hurra! Nacka kommun har utsetts till årets återvinningskommun, på Återvinningsgalan 28 november 2013.

Gunilla Grudevall-Steen, folkpartiet, är ordförande i Tekniska Nämnden och tog emot priset tillsammans med en av sina medarbetare, Katarina Södergren.

Vi var en av tre nominerande kommuner, och så här lyder nomineringen:

"Nacka kommun har varit drivande inom Kommunförbundet i Stockholms län i arbetet med framtagandet av ett mallavtal för samverkan mellan kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Nacka kommun har också tecknat ett avtal med FTI enligt mallen. Kommunen arbetar aktivt för ett väl utbyggt system av återvinningsstationer, inte minst genom hantering av detaljplaneändringar och markupplåtelse. Därmed skapas effektiva förutsättningar för återvinning och kretslopp som kan tillvarata kommuninvånarnas miljöengagemang."

Läs mer här (My Newsdesk): http://www.mynewsdesk.com/se/mentor_communications_ab/pressreleases/tio-miljoehjaeltar-prisade-paa-aatervinningsgalan-934758

Inga kommentarer: