onsdag 2 oktober 2013

Kust och vatten - viktiga Nacka-frågor

Vi har många sjöar och mycket kust i Nacka. För Folkpartiet är Nackas kust och vatten väldigt viktiga, och flera av våra aktuella frågor passar in under rubriken.

När det gäller stadsbyggnad förekommer förslag på kustnära bebyggelse. I planen för nya seniorhus vid Danvikshem har FP röstat emot förslaget att dessutom bebygga kusten med fyra parvillor. På samma sätt motsätter sig FP också att Morningside i Saltsjö-Duvnäs görs om till bostadsområde.

Vi vill att kust och strand ska vara öppna för alla och inte bebyggas. Därför stödjer vi att strandpromenader skapas, så att våra kuster blir tillgängliga för alla nackabor. Ett bra exempel är gångvägen från Svindersvik till Nacka strand, som vi på sikt vill bygga ut ännu längre.

Likaså gillar vi kollektivtrafik på vatten som SjöVägen (Nacka strand till Lidingö och Nybroviken) och vill gärna att fler linjer startas. Det skulle också vara en bra avlastning under Slussenombyggnaden.

Marinor och reparationsvarv bidrar till ett aktivt båtliv, vilket också är viktigt för många nackabor.

FP arbetar också för att våra kustvatten och insjöar ska vara rena och syrerika. När bebyggelsen ökar och fler ytor får asfalt är det nödvändigt att vatten, som kommer från regn och snö renas effektivt från bl.a. bilarnas nedsmutsande påverkan. Genom användning av ny teknik kunde FPs protest mot en reningsanläggning i Järlasjön nå framgång. FP uppmuntrar nu att nybyggen får "gröna tak" dvs tak med levande växtlighet, som på ett bra sätt använder naturens eget system för rening.

Inga kommentarer: