tisdag 10 september 2013

Tunnelbana - förhandlingar pågår

Det förhandlas för fullt om tunnelbana till Nacka. De stora frågorna är förstås finansieringen, samt även sträckningen och antalet stationer. Folkpartiet vill helst se en sträckning via Henriksdal, och en station vid Järla. Vi tror att det ger allra bäst möjligheter för Nackaborna.

Vad gäller finansiering tycker vi att staten ska ta samma investeringsansvar som man gjort på andra håll i landet. Kommunal medfinansiering måste i första hand handla om att fullfölja åtaganden om bostadsbyggande, och det kommunala kärnuppdraget motsvarande befolkningsökningen.

Vi förbinder oss att bygga ett mycket stort antal bostäder, för att möta befolkningsökningen i hela Stockholm. Det innebär ju också att vi måste bygga mängder av andra saker - skolor, förskolor, infrastruktur, affärer, vårdcentraler med mera. Läs mer om vad Nacka kommun anser om tunnelbanebygget här.

Inga kommentarer: