måndag 23 september 2013

Riskfyllt att vara i koalition

I Tyskland fick Angela Merkel en storseger på söndagen, men hon förlorade sin liberala koalitionspartner. Liberala FDP förlorade 10% och klarade inte 5%-spärren till förbundsdagen. I Storbritannien har de konservativas koalitionspartner Liberaldemokraterna halverat sitt opinionsstöd sedan valet 2010. I Sverige märker vi också av att Allianspartierna vid sidan av Moderaterna har svårt att bibehålla sin plats i opinionen. Man kan dra slutsatsen att det är ytterligt otacksamt och nästan riskfyllt att delta som det mindre partiet i en koalition. Vad kan det bero på? Att de egna väljarna inte tycker sig stå bakom kompromisspolitik? Eller att man som parti inte hörs och syns? Uppenbarligen är det svårt att förklara hur regeringssamarbeten fungerar och att de ändå politiskt är att föredra framför att vara i opposition.

1 kommentar:

Johan Strandberg sa...

Viktigare än att bli ett stort parti borde vara att få igenom våra idéer på de tyngsta politikområdena. Ett problem nu är att Folkpartiet kopplats bort från mycket av jobb- och socialpolitiken och således fått svårt att uträtta lika mycket värdefullt som till exempel 1991-94. En fördel vore att Folkpartiet satsade på att få socialministerposten.