fredag 12 april 2013

Nu går vi vidare

För två dagar sedan nåddes vi av det tragiska beskedet att Mark- och Miljödomstolen har gått på Nacka kommuns linje i fråga om Kvarnholmen. Det innebär att man nu kan sätta igång att bygga. Att det är fritt fram att ödelägga inte bara en av Stockholmstraktens mest ursprungliga skogar, med månghundraåriga tallar, utan också kommunens egen, redan usla, ekonomi.
Man kan tänka vad man vill om de människor som fattat beslutet, det har fattats i demokratisk ordning. Visserligen är det försvinnande få som håller med om beslutet, men nästan hälften av de röstberättigade valde ändå, av övertygelse eller gammal vana, att rösta på socialdemokraterna, moderaterna och kristdemokraterna. Genom att ytterligare några procent valde att inte utnyttja sin demokratiska rätt så fick partierna majoritet i Nacka kommunfullmäktige och har därmed rätt att fatta vilka beslut de vill, hur dumma de än kan förefalla förefalla för andra, t.ex. att lägga hundratals miljoner av skattepengar på att bygga en bilväg genom en urskog, så att framtida Kvarnholmsbor ska få några kilometer kortare bilväg när de ska shoppa i Nacka Forum istället för i Sickla eller på Södermalm.
Det sämsta vi kan göra är att bli bittra och vänta på den dagen när vi kan säga "vad var det vi sa", när Nackas natur är förödde och kommunen tvingas be om skuldsanering av sin ekonomi.
Istället finns det två saker vi bör göra.

1) Dokumentera
Fota, beskriva och publicera den fantastiska miljön i Ryssbergen, men också hur förödelsen drabbar området. Hur omistliga naturvården förstörs på grund av politikers okunnighet och dumhet. Det hjälper inte Ryssbergen men det kan hjälpa andra områden. Och det kan väcka opinion som gör att vi kan bli av med förövarna.

2) Bevaka
Hela tiden vara på vår vakt mot alla de brott mot lagar och bestämmelser som alltid följer med denna typ av miljöförstöring. Och anmäla det till kommunen, länsstyrelsen och polisen när det sker. Vi måste också bevaka att de fördyringar och merkostnader som alltid följer med denna typ av projekt inte smygs igenom, utan att de ansvariga får stå till ansvar.

Inga kommentarer: