tisdag 26 mars 2013

Bygg ut båttrafiken!

Denna debattartikel är idag publicerad i Nacka Värmdö Posten samt på webben

Nacka och Värmdö tillhör de mest expansiva delarna av en snabbväxande Stockholmsregion. För att vi ska kunna fortsätta att växa på ett sätt som är hållbart för både människor och miljö måste vi utveckla våra transporter. Fler Nacka- och Värmdöbor måste kunna åka kollektivt. Och för att locka fler att ställa bilen, måste kollektivtrafiken vara pålitlig, trygg och attraktiv.

Folkpartiet vill redan nu starta en båtpendel från den tillfälliga bussterminalen vid Stadsgården till Nybroplan. Eftersom fyra av fem resenärer som passerar Slussen under högtrafik har sitt mål norr om Slussen, är det logiskt med en sådan båtskyttel.
Tunnelbanan till Nacka kommer att bli en av de kommande årens största investeringar. Folkpartiet har varit drivande för att vi ska få till stånd denna felande länk österut i tunnelbane­nätet.

Men det kommer att dröja innan tunnelbanan står klar. Och även när den är klar kommer den bara vara en del av en helhet. Bussar, spårväg/tvärbana och även båtar kommer att behövas både nu och i framtiden – inte minst för att klara sambanden på tvären, i alla de delar som tunnelbanan inte kommer att kunna nå. Många Värmdö- och även Nackabor lär vilja fortsätta ta sig in till Slussen och stan på dessa sätt.
Ombyggnaden av Slussen blir den största utmaningen för trafiken de kommande åren. Långt innan de första spadtagen och sprängsalvorna för tunnelbanan måste vi se till att lösa situationen vid denna strategiska knutpunkt.

Kollektivtrafiken måste fungera under hela byggtiden. Det betyder att bussarna måste prioriteras. Men vi behöver också avlasta Slussen. Av detta skäl har Folkpartiet länge drivit – och nu fått gehör för – att Tvärbanan snarast ska förlängas till Sickla.
Lyckligtvis har Nacka, Värmdö och Stockholm en billig och smidig lösning inom räckhåll: Att bygga ut båttrafiken.

Stockholms vatten ligger öppet för att införa ett nät av snabba pendelbåtar. Ett sådant nät kräver inga stora investeringar, och kommer att vara mycket flexibelt – man kan enkelt utöka, flytta och anpassa båtturerna i takt med att resmönster etableras och ändras.

Även den traditionsrika och viktiga skärgårdstrafiken blir än viktigare när befolkningen växer och när Slussen ska byggas om. Folkpartiet har redan satt stopp för planerna att flytta ut Waxholmsbåtarna från centrala stan – man ska också fortsättningsvis kunna åka till Strömkajen och Slussen. Och nu tar vi strid för att turlistor och sjötrafik ska vara minst lika bra som tidigare, också i framtiden. Vi kräver att den pågående upphandlingen kompletteras så att vi uppnår detta.

Slussens ombyggnad kommer att innebära förlängda restider för Nackas och Värmdös resenärer under ett antal år. Folkpartiets fokus ligger på att begränsa störningarna och utveckla smartare och smidigare lösningar för kollektivtrafiken. Båtpendel och förlängd tvärbana till Sickla är två exempel.

Stella Fare, FP
Vice ordförande
landstingets trafiknämnd
Stefan Saläng, FP
Kommunalråd Nacka
Anders Bergman, FP
Kommunalråd Värmdö

Inga kommentarer: