tisdag 26 februari 2013

A-kassan


Vad är det som gör att så många som är arbetslösa inte får ersättning från a-kassan? Jag läste i DN för drygt en vecka sedan att mer än hälften av de arbetslösa inte fick någon ersättning från a-kassan. Jag började då fundera på vad orsaken är att man inte får ersättning.

En orsak tror jag är att många inte tar sig för. Man måste ju själv ansöka om medlemskap. Sedan måste man bestämma sig för vilken a-kassa. Inte så enkelt eftersom man då måste ta reda på vilken a-kassa man kan få medlemskap i. Saknar man medlemskap i ett fackförbund är det genast svårare.

Det finns också missförstånd kring vad som gäller för att få ett medlemskap. Det räcker ju med att man har arbetat minst 1 timme i sitt liv. Något krav på att man måste ha en anställning finns ju inte längre! 

En annan orsak är att man inte tror att man får någon ersättning. Visst är ersättningen inte så hög men det är ändå bättre än ingenting. Att höja ersättningsnivån som idag är ca 18700 kr per månad har diskuterats många år men det har ännu inte hänt något. Många har ju högre lön än så. Det är därför inte så konstigt att många fackförbund erbjuder kompletterande försäkringar.

Det är bra att man har en utredning på gång om socialförsäkringarna. Den leds av Irene Wennemo och jag följer hennes arbete. Utredningen går ut på att se över alla socialförsäkringar så att de är hållbara lång tid framöver. A-kassan är en av försäkringarna där man måste själv ansvara för medlemskapet till skillnad från tex sjukförsäkringen som man får direkt första anställningsdagen.

Att få fler in i a-kassesystemet borde vara bra. Det är därför bra att Folkpartiet driver frågan om en obligatorisk försäkring. 

Inga kommentarer: