onsdag 16 januari 2013

Fler studentbostäder till Nacka!

I juni 2012 initierade Nacka kommun en tävling för byggbolag i syfte att få till
stånd studentbostäder och/eller ungdomsbostäder med rimliga hyresnivåer. Under måndagens kommunstyrelsemöte beslutades om att Nacka kommun ska ge exploateringsenheten i uppdrag att utarbeta förslag till Start-PM och optionsavtal för Alphyddan och Ektorp, sammanlagt ca: 500 bostäder.

- Detta är ett väldigt viktigt och positivt steg till att få fler bostäder för studenter och ungdomar till Nacka. Nacka kommun är en kommun i framkant och det är viktigt att bereda möjlighet till fler studentbostäder då vi annars riskerar att tappa studenter i Stockholmsregionen om de väljer bort Stockholm på grund av att de inte får någonstans att bo. Nacka ska självklart vara med och dra sitt strå till stacken menar Monica Brohede-Tellström, kommunstyrelseersättare samt vice ordförande i Utbildningsnämnden (FP)

-Det är också viktigt att det nu även blir fler ungdomsbostäder, ambitionen är att dessa ska ha en rimlig hyra för att möjliggöra att ungdomar kan flytta hemifrån. Som det är nu tvingas många bo hemma eller med osäkra kontrakt långt upp i tjugoårsåldern.

Vi vill nu ge möjlighet till ett eget boende för fler ungdomar, med en egen dörr att stänga om sig. Det handlar om att få makten över sitt liv, en djupt liberal princip avslutar Monica Brohede-Tellström.

Inga kommentarer: