söndag 27 januari 2013

Centrum för rättvisa - 10 år

I SvD idag kan man läsa en intressant intervju med Clarence Crafoord, chefen för Centrum för rättvisa. Centret är en privatfinansierad organisation, som utan avgifter hjälper enskilda människor som behöver driva frågor om rättssäkerhet gentemot staten, kommuner, myndigheter eller organistioner dvs. fall, där den enskilda människan är i underläge. Mest känt är centret kanske för fallet med de kvinnliga juriststuderande i Uppsala, som blev bortkvoterade trots bättre meriter.

Intressant för Nacka är det pågående arbetet med att ifrågasätta kommunernas gatukostnader. Centret anser att systemet med gatukostnader inte är förenligt med grundläggande principer om rättslig prövning. Man åläggs en kostnad som inte kan överprövas. Nacka är en av ett 40-tal kommuner som har systemet med gatukostnader, men en utredning har nyligen föreslagit att det ska bli mer allmänt.

Inga kommentarer: