söndag 7 oktober 2012

Apropå partiledardebatten

Logiken brister i påståendet att högre s.k. tak i a-kassan ger fler arbetslösa. Påståendet måste innebära att energin att söka ett nytt jobb inte påverkas hos en lågavlönad person, som faktiskt får sin 80%-iga ersättning. Om däremot en högre avlönad person skulle få 80%, då avtar omedelbart viljan att söka jobb och arbetslösheten ökar dramatiskt. Är det trovärdigt? Särskilt som man hela tiden talar om att maxersättning bara ska ges under en begränsad tid. Därtill bör man komma ihåg att ett flertal av dem, som uppbär a-kasseersättning, redan idag har en kompletterande inkomstförsäkring via sitt fack, så att de den vägen kommer upp i 80%. Så vad en höjning av taket skulle leda till är dels en omfördelning av kostnaden mellan staten och facket för detta flertal, dels att även de, vars fack inte erbjuder en inkomstförsäkring också får 80%, som avsikten en gång var. Inte kan det leda till omfattande ökad arbetslöshet.

Inga kommentarer: