tisdag 24 april 2012

T-bana till Nacka 2021

Idag vid en pressträff i Nacka stadshus presenterade företrädare för Alliansen "Samling kring Nackametron" som är ett förslag på hur Nacka ska kunna få tunnelbana redan 2021. Bland annat vill Alliansen inrätta ett Tunnelbaneutskott, som ska fungera som en politisk beredninggrupp med uppgift att inför alla möten med styrgruppen bereda frågor utifrån ett Nackaperspektiv.

Tunnelbaneutskottet ska verka för att utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka påskyndas jämfört med de tidplaner som bl.a förekommit i de statliga infratrukturplanerna och den idéstudie som finns kring utbyggnaden. Tunnelbaneutskottet ska också ska också arbeta för att totalkostnaden för hela projektet sänks och det är fullt rimligt om man bygger effektivt och kostnadsmedvetet, det handlar också om politisk vilja genom att förenkla och påskynda beslutsprocesser. I utskottet ska kommunstyrelsens presidium ingå tillsammans med Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Värmdö kommun.


  Stefan Saläng, kommunstyrelsens vice ordförande (Fp) säger: - Med den här planen visar vi från Alliansen i Nacka hur viktigt det är med tunnelbana till Nacka, både sett från Nackainnevånarnas perspektiv men också för att vi ska fortsätta ha ett rikt näringsliv. Vi har tittat på hur man nu bygger tunnelbana mellan Helsingfors och Esbo i Finland och där har man lyckats bygga dubbelt så långt som den tänkta sträckningen ut till Nacka men på en betydligt kortare tid. Vi i Folkpartiet tänker arbeta hårt för att Nackaborna ska få sin tunnelbana så snart det är möjligt och då är 2021 högst rimligt.

"Västmetron"

Inga kommentarer: