torsdag 8 mars 2012

Ett steg närmre tunnelbana till Nacka!

Idag kom ett väldigt välkommet besked - Folkpartiets landstingsråd Birgitta Rydberg, och vår länsförbunsordförande Erik Ullenhag, gick gemensamt ut på SvD Brännpunkt med klara besked om en utbyggnad av blå linjen tlll Nacka.

Visst finns det fortfarande en del knutar att lösa, men vi måste faktiskt börja nu - en tunnelbana tar lång tid att bygga, och vi kan inte vänta längre. Här är ett citat ur artikeln:

"En förlängning av blå linje utgör ett logiskt komplement till dagens trafiksystem, utan komplicerande följdeffekter för andra delar av tunnelbanenätet. Ostsektorn med Nacka och Värmdö tillhör de mest expansiva varför det är motiverat med en långsiktig framtidsinvestering i kollektivtrafiken. Tunnelbana kommer att göra berörda områden mer tillgängliga och möjliggöra expansion av bostäder och näringsliv.

En utbyggnad bör kopplas till krav och förväntningar på bostadsbyggande i framför allt Nacka. Finansieringen måste bli en gemensam fråga för landstinget, kommunerna och staten och lösas i en ny Stockholmsförhandling. Byggrätter och fastighetsutveckling med det stigande värde som en tunnelbana medför borde kunna lämna bidrag.

Tunnelbana till Nacka finns med i Stockholmsöverenskommelsen men utanför finansierings- och tidplanen som sträcker sig till 2020. Folkpartiet har tidigare förespråkat en tidigareläggning av tunnelbanan till Nacka.

På lördag 17 mars samlas Folkpartiet i Stockholms län till årsmöte. Vi kommer då be länets folkpartister att ge oss förhandlingsmandat för finansiering och utbyggnad av blå linjen, i bergtunnel. Alla berörda parter måste prioritera en snabb byggstart, så att tunnelbanorna kan börja köra till Nacka så inom en så snar framtid som möjligt."


Tut-tut, nu kör vi!

Inga kommentarer: