söndag 22 januari 2012

Maktfullkomliga banker

Så har då tre av fyra storbanker beslutat att något så enkelt som att tillhandahålla kontanter till dig och mig är en helt onödig tjänst. I stället ska vi vara hänvisade till kort och bankomater. Nu finns det människor, som inte vill stå på en välbefolkad gata och ta ut kontanter ur ett hål i väggen i stället för att få gå in på bankkontoret på andra sidan väggen. Det finns också äldre, som misstror allt med kort, inte ser knapparna för att mata in koden och som hela livet levt med kontanter.

För denna senare kategori erbjuder bankerna, att personal kan hjälpa till ute på gatan! Hur effektivt är det? Och vilket bra sätt att göra annars självständiga människor beroende. Tvärt emot det vi önskar, när det gäller samhällsutveckling.

Om nu inte bankerna begriper att så här gör man inte, så får man tvinga dem. De banker, som nu vill sluta med kontanthantering, måste finna ett sätt att tillgodose sina kunders önskemål.

Heder åt Handelsbanken som uppger sig inte ha några planer på att följa de övriga tre: SEB, Nordea och Swedbank.

1 kommentar:

BG sa...

Förstatliga SEB.
Då blir det fart.