måndag 16 januari 2012

"Den mänskliga faktorn"

Är det ett tidens tecken att allt personligt ansvar numera tycks ha reducerats till det opersonliga "den mänskliga faktorn"! Nu senast gäller det fartygskatastrofen i Medelhavet. Antingen beror olyckan på något faktiskt fel, som att grundet inte stod på sjökortet eller att maskineriet på fartyget var ur funktion eller så bär kaptenen ansvar för någon åtgärd eller underlåtenhet, som han personligen svarar för. Uttrycket "den mänskliga faktorn" kan möjligen användas om t.ex. en läkare tvingas operera uttröttad e. dyl. Annars gäller faktiskt personligt och professionellt ansvar!

2 kommentarer:

Lennart Nilsson sa...

Om en läkare opererar fast han är för trött för att göra det så har antingen han eller den som ansvarar för bemanningen ett personligt ansvar.

Birgitta Berggren Hedin sa...

Javisst under normala förhållanden, men jag avsåg situationen efter olyckor och katastrofer, som exempel på när man inte rår för sina eventuella misstag. Men det borde jag väl skrivit.