onsdag 9 november 2011

Nacka årets tillväxtkommun 2011

Jag har saxat det här från SKLs webbplats om vad som hänt idag. (Det är inte jag som har skrivit fel i Jan Björklunds titel, det är någon på SKL som inte har koll på läget.)

"Nacka kommun har tilldelats priset Årets Tillväxtkommun 2011 av Arena för tillväxt. Priset delades idag ut av vice stadsminister Jan Björklund på Sveriges Kommuner och Landstings kongress. I motiveringen nämns bland annat att Nacka under lång tid arbetat med att stärka sin attraktionskraft gentemot medborgare, företagare och besökare. Vidare säger motiveringen att Nackas arbete har präglats av stort nytänkande med ett tydligt kund- och medborgarfokus.

Bakom priset står Arena för tillväxt som är ett samarbete mellan Swedbank, ICA, Sveriges Kommuner och Landsting och konsultföretaget SWECO EuroFutures.

Utmärkelsen årets tillväxtkommun har delats ut sedan 1998. Bedömningen görs utifrån befolkningsutveckling, förändring av skattekraft och sysselsättning."

Läs mer här

Inga kommentarer: