tisdag 8 mars 2011

Om denna dag, internationella kvinnodagen

Idag har det gått mer än hundra år sedan den internationella kvinnodagen infördes för att uppmärksamma kvinnors situation världen över.

Då, för hundra år sedan, togs mycket av detta initiativ i länder i Europa. I länder som Danmark, Tyskland, Österrike och Schweiz arbetade såväl kvinnor som män för rösträtt, rätt till offentliga ämbeten och rätt i arbetslivet.

Idag, hundra år senare, påminns vi om att samma arbete fortsätter i andra länder. I länder som Libyen, Tunisien, Egypten, Jemen och Bahrain kämpar män och kvinnor för att få del av samma grundläggande demokratiska rättigheter som vi i Sverige har del i sedan lång tid tillbaka. Det visar att det finns en anledning till att uppmärksamma den internationella kvinnodagen även idag.

Folkpartiet i Nacka delar ut blommor idag för att uppmärksamma denna gemensamma dag och för att visa på att mycket arbete återstår även i morgon. Vi vill arbeta för ökade möjligheter att kombinera livs och arbetspusslet, att Nacka motarbetar ålders- och könsdiskriminering på alla områden, bland mycket annat.

Det är en en gemensam angelägenhet, en angelägenhet även för män, vilket vi vill synliggöra genom att låta våra manliga medlemmar dela ut blommor idag.

Just idag vill vi, till slut, även passa på att med en blomma visa uppskattning för allt det arbete som har genomförts och för att välkomna idéer och insikter om allt det arbete som återstår.

Inga kommentarer: