torsdag 2 december 2010

Vårdgarantin i praktiken

Två forskare från Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala skriver idag om vårdgarantin i DN. Artikeln handlar i huvudsak om att vårdgarantin leder till att läkare tvingas göra felaktiga prioriteringar och att de därför inte kan tillämpa "vård efter behov"-principen. Mot slutet av artikeln skriver forskarna om att läkare inte ser det som sin uppgift att informera om vårdgarantin. Många patienter vet därför inte om sina rättigheter.

Även när en klinik faktiskt informerar, kan man ha funderingar kring uttryckssättet. I ett brev från en klinik på Nacka Närsjukhus, som jag nyligen fick läsa, står det efter det att man meddelat en väntetid på 6 månader: "Om du på grund av dina besvär inte kan vänta, kan du vända dig till vårdgarantikansliet........." Inte precis det mest självklara sättet att informera om en rättighet som gäller alla!

Inga kommentarer: