torsdag 11 november 2010

Folkpartiet fortsätter göra Nacka bättre

Folkpartiet fick ett ökat väljarstöd i höstens val. När två tredjedelar av Nackas väljare röstade på något av allianspartierna är det naturligt att Folkpartiet medverkar i den alliansmajoritet som kommer styra Nacka under de närmaste fyra åren.

Majoritetsprogrammet är en kompromiss. Några av de punkter som Folkpartiet särskilt vill lyfta fram, handlar om

- snabb utbyggnad av antalet förskoleplatser och ett mer flexibelt inskolningssystem
- stor satsning på elevdatorer
- fler trygghetsboenden
- nya tag för att förverkliga simhall i Orminge
- ändrad inriktning på bostadsbyggandet: fler hyresrätter
- öppning för att upprusta Saltsjöbanan, förlänga tvärbanan till Sickla och tidigarelägga tunnelbanans blå linje till Nacka Centrum och Orminge
- utredning om landbaserad reningsanläggning för förorenat dagvatten från handelsområdet i Sickla
- Skuruparken, Skarpnäs och Ryssbergen m fl skyddas som naturreservat.

Kommunens ekonomi är stark och ska så förbli. Allianspartierna utlovar inga skattesänkningar. Orosmoln framöver är de stora investeringsbehoven i service och infrastruktur som följer av kommunens snabba befolkningsökning. Tillväxt är positivt, men den måste vara hållbar ur både ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Vi ser fram emot att tillsammans med övriga allianspartierna fortsätta med att göra Nacka bättre.

2 kommentarer:

Anonym sa...

MUUUUUAAAAHHHH! ROFL!

Konstantin C Irina sa...

Synd att inte all natur runt Svindersviken (Ryssbergen - Svindersviken - Trolldalen) kommer att bli naturskyddsområde. Det blir lite fattigt att skydda enstaka "öar" men inte korridorerna.