torsdag 23 september 2010

Skolan viktigast i valet

På Sveriges Televisions hemsida finns diverse analyser av hur Sverige har röstat. Så kan man t.ex. få veta att förstagångsväljarna givit FP sin röst i samma utsträckning som riksgenomsnittet 7%. 16% föredrog MP, 28% S och 23% M. Piratpartiet har svalnat till 2%.

Väljarna som helhet rankade skolan som viktigaste frågan tätt följt av sysselsättning och ekonomi. Att FP ändå inte fick fler röster i en sådan prioritering är kanske något att fundera över. Ett annat resultat, som kan stöda en sådan fundering, är att bara 11% av SACO-rösterna gick till FP, mot 13% för fyra år sedan och 23% år 2002.
Kolla fler siffror på hos SVT

Inga kommentarer: