söndag 29 augusti 2010

"....talträningen för kvinnor försummas..."

Under rubriken Med täckta ansikten kan vi inte mötas skriver Jesús Alcalá en intressant artikel i SvD om förekomsten av burka och annan täckande klädsel i svenska skolor. Han visar att Jan Björklunds förslag till förbud i undervisningssituationer förefaller mer motiverat än vad man som liberal först intuitivt vill medge. Artikeln berättar bl.a. om hur muslimska män, som deltar i Svenska för invandrare (SFI), tvingar skolan i Strömsund att placera kvinnor längst bak, att muslimska kvinnor ska bära niqab och inte får delta i samtalet i klassrummet och att kvinnor helst - även icke muslimer - ska sitta bakom skärm, om man inte får till könsskilda undervisningsgrupper. Skolan har haft svårt att hålla emot. Det tycks som om en lag ändå behövs för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden mot FNs konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Den har gällt sedan 1981.

2 kommentarer:

Kjell Ericson sa...

Det finns alltid två sidor av mynten.

Jag skräms av invandrare som (i beskrivningen) så benhårt motsätter sig integration. Det är inte acceptabelt.

Anne Skoogh sa...

Jag satte verkligen kaffet i halsen när jag läste artikeln! Verkligen relevant i sammanhanget - synd att det inte framkommit mer i den offentliga debatten. Klart att det inte får gå till som i Strömsund!