onsdag 5 augusti 2009

Konstig "signal"

Gotlands avgående landshövding Marianne Samuelsson har tvingats från sin post på grund av att hon förbrutit sig mot några av vår grundlags främsta värderingar nämligen "allas likhet inför lagen" och "meddelarfriheten". Ett landshövdingeförordnande är sannolikt rent arbetsrättsligt en visstidsanställning, som alltså normalt sett inte ska kunna brytas i förtid. Således ska Marianne Samuelsson tillbringa resterande förordnandetid på regeringskansliet. För att göra vad? Vilket intryck ger man i dessa tider alla som kämpar med att hitta nya jobb, sedan de förlorat det de hade helt utan egen förskyllan? Om inte bristande tillämpning av grundläggande lagtext vore skäl att helt bryta anställningen, vilka skäl behövs då?

1 kommentar:

Lars-Erick Forsgren sa...

Helt rätt hon fick kicken.
Och ngn fallskärm ska man väl inte ha när man brutit mot grundlagen och alltså gravt misskött sig?

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2009/08/fragor-kring-en-landshovdings-avgang.html

och
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2009/08/mera-om-en-landshovdings-avgang.html