måndag 17 augusti 2009

Barnkonventionen och svensk lag

Mer eller mindre dagligen hör man kommentarer kring myndighetsbeslut, som inte tagit hänsyn till barnkonventionen. Intrycket blir att konventionen inte följts, trots att Sverige antog den redan 1990! Men det är tyvärr mer komplicerat än så.

När Sverige antar en konvention gör man ett åtagande i förhållande till andra länder. Däremot gäller konventionen inte automatiskt inom Sverige, den blir alltså inte svensk lag. Inte heller har Sverige tänkt göra den till svensk lag utan har i stället valt att successivt ändra i existerande lagar, så att konventionens värderingar ska få "lämpliga" genomslag. Därav det tilltrasslade dagsläget!

När man på nästan 20 år inte lyckats bättre med dessa lagjusteringar, så kan det politiska kravet inte vara annat än: Gör konventionen en gång för alla till svensk lag! Det är ju ändå det vi en gång åtog oss redan 1990!

Inga kommentarer: