måndag 30 mars 2009

Tala om jäv!

I den stora kopplerirättegången har rättens pausdiskussion råkat höras ut till den tilltalade, då notarien glömt stänga av apparaturen. Kommentarerna som fälldes av rätten efter ett vittnesförhör (Stackars flicka o dyl) ansågs leda till att rätten var jävig och rättegången ska tas om.

Nu är det dags för Lavalmålet i Arbetsdomstolen. Som facklig representant i rätten avser tidigare avtalssekreteraren i LO Erland Olausson att vara med och döma. Att han varit en av de ledande, när det gäller att motarbeta företaget Laval vid skolbygget i Vaxholm har hittills inte föranlett vare sig honom eller Arbetsdomstolen att förklara honom jävig!

Konsekvens och logik tycks vara en bristvara.

Inga kommentarer: