lördag 14 mars 2009

Himmelriket i Sverige

För en tid sedan visade den tyska TV-kanalen ZDF en halvtimmes program om tre sjuksköterskor, som funnit sitt arbete på sjukhus i Tyskland så utmattande och otillfredsställande till följd av stressen att de beslutat utvandra till Sverige för att i stället jobba här. Efter tre månaders kurs i svenska och utlovade jobb på Karolinska respektive Danderyds sjukhus tog de avsked av vänner och flyttade.

Reportaget följde dem dels deras första dagar i nya jobbet, dels efter tre månader. Sällan har man väl hört en sådan lovsång om hur det är att vara sjuksköterska i Sverige. Bland de första uttryck de lärt sig var ”Ta det lugnt!”. De förvånades över de många pauserna, yrkets högre prestige i Sverige, den bättre lönen och det vänliga mottagandet bland de nya kollegerna. En nackdel var att det var svårt att bli närmare vän med svenskar. Efter arbetsdagens slut var de numera nöjda med vad de uträttat och hade också fortfarande kraft att ägna kvällen åt privatlivet. En kvinna berättade att hennes gamla vänner förvånats över att hon inte längre småsprang utan numera gick i normal takt, när hon var ledig. Ingen av de tre hade en tanke på att återvända till ett sjukhus i Tyskland.

Visst är det intressant att höra hur Sverige ter sig för personer med andra referensramar!

Inga kommentarer: