måndag 9 februari 2009

Skuruparken hotad


I dagens SvD skriver protesterar 17 olika organisationer mot planerna på att exploatera Skuruparken. Skuruparken är en underbar gammal engelsk park, liknande Hagaparken, i Nacka vid Skurusundet. Den var tidigare sjukhuspark, men för några år sedan såldes den till JM, som mer än gärna vill sätta tänder och grävskopor i den. Parken är inte bara vacker att promenera och picknicka i, den innehåller också många stora, riktigt gamla ekar, och en massa rödlistade (=hotade) djur- och växtarter. I juni 2007 beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka att området skulle bli naturreservat. Nu har Nackas stadsbyggnadsdirektör kommit tillbaks och föreslagit att man istället ska detaljplanera parken och låta JM bygga hus i delar av den. Och det tycker, av förståliga skäl, varken dessa 17 föreningar, medborgarna eller folkpartiet inte om!Vi delar det starka engagemang som finns för att rädda Skuruparkens omistliga natur- och kulturvärden, inte minst bland de 11000 nackabor som bor kring parken. Skuruparken har samma förutsättningar att bli en oas i en växande storstad som Djurgården och Hagaparken.
Folkpartiet lovade inför valet 2006 att Skuruparken ska bli naturreservat. Vi är ett parti som håller vad vi lovar till 100%, därför kommer vi inte att gå med på någon exploatering av någon del av Skuruparken.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka fattade i juni 2007 ett enhälligt beslut om att tillstyrka ett förslag som innebär att hela parken ska räddas för framtiden. Det beslutet gäller fortfarande! Därför gav nämnden i november 2008 ett uppdrag att se till hur beslutet ska genomföras. Vi har aldrig föreslagit eller ens kunnat tänka oss en exploatering av delar av parken. Någon helomvändning är inte aktuell!
Vårt mål är att genomföra Skuruparkens naturreservatet under Nackas naturvårdsår 2009.

9 kommentarer:

gardebring sa...

Ett olämpligt förslag att exploatera i parken. Dessutom med oattraktiva punkthus. Däremot finns det ju gott om förtätningsmöjligheter för en ökad stadsmässighet på en hel del impedimentmark inte så långt därifrån. Kanske något för er att lyfta? En proaktiv diskussion om var och hur man bör bygga?

Lennart Nilsson sa...

Intressant, vilka platser tänker du på?

gardebring sa...

Hej Lennart.
Nu ska jag villigt erkänna att min lokalkännedom är begränsad, jag bor inte själv i området. Men Stockholm växer kraftigt, så det är en viktig uppgift för politiker att proaktivt kunna hantera dessa frågor, för bygga nya bostäder och arbetsplatser behöver vi göra.

Exempelvis finns det gott om impedimentmark längsmed Värmdövägen. (Grönytorna mellan Värmdövägen och befintliga hus kan inte ses som naturområden, de är alldeles för störda för att användas som sådana).

Nu vet jag inte om buller- eller säkerhetsnormer sätter stopp för det (tyvärr finns ju risken, att bygga stad är ju numera snudd på olagligt). Men hus går idag att bygga mycket tysta, och med en tyst sida åt andra hållet kanske det går att lösa.

Vid Ektorpsvägen nära Värmdövägen finns en stor ytparkering som kan grävas ner, och bebyggas ovanpå.

Intill rondellen mellan Värmdövägen och Duvnäsvägen borde det gå att bygga liksom längs med Ektorpsvägen, norr om korsningen med Edinsvägen. En annan plats är längsmed Tranvägen, nära korsningen med Hägervägen.

Som politiker innebär byggnade nära där andra bor ofta en dust med närboende, men genom att argumentera för miljöfördelar, och att riktiga parkytor sparas genom en förtätning av redan urbaniserade ytor, tror jag att det kan gå utmärkt.

Lennart Nilsson sa...

Hej,
Folkpartiet har velat bygga högre och tätare i Ektorps centrum. Det skulle inte bara ge fler bostäder till rimliga kostnader, det skulle också ge ett bättre underlag för butikerna i centrum. Tyvärr var de andra partierna emot. Vi har så svårt att förstå varför man ska sprida ut all beybyggelse och ta bort grönområden. Det gynnar ingen utom byggbolag och stormarknader. I Nacka är vi ensamma om att fundera på var det är lämpligt och olämpligt att bygga, vissa partier vill inte bygga något alls, ett parti vill låta byggfacket bestämma och ett annat överlåter det hela på byggbolagen.

Theodor sa...

"Vid Ektorpsvägen nära Värmdövägen finns en stor ytparkering som kan grävas ner, och bebyggas ovanpå."

Eller helt enkelt bara bebyggas :)


Finns det någon parkeringsnorm i Nacka? Hur hög är den i sådana fall och hur ställer sig FP i Nacka till den? I Stockholms kommun är parkeringsnormen tyvärr en stor bromskloss för att bygga den stad som så många påstår sig verka för. Det går inte att vara för en parkeringsnorm på 1,0 och samtidigt förespråka tät stadsbebyggelse (Det går uppenbarligen att förespråka båda, som M i Stockholm, men det är inte möjligt att genomföra det i praktiken.)

Lennart Nilsson sa...

Prkeringsnormen i nacka är alldeles för hög. Vi har påpekat att den leder till att det blir för dyrt att bygga bostäder och särskilt hyresrätter. Särskilt som sedan många platser stor tomma. En mer verklighetsnära parkeringspolitik där man inte tvingar fram parkeringsplatser för 400.000/styck som de boende tvingas betala via hyran skapar bostadsbrist och segregation. Tyvärr verkar inte s&m-partiet interesserade...

gardebring sa...

Theodor har naturligtvis helt rätt. Mer tät stadsbebyggelse innebär också som bekant ett större underlag för täta avgångar med effektiv och attraktiv kollektivtrafik.
Det gläder mig att ni arbetar för en tätare och högre bebyggelse, det behövs!
Rent kommunikativt skulle det vara bra om ni kunde kombinera uttalanden som detta, när ni kritiserar ett projekt, med var och hur ni skulle vilja bygga istället. Då får saker ett större sammanhang.

Lennart Nilsson sa...

Ja, just i det här fallet några hundra meter därifrån i Ektorps centrum! Men vi vill också t.ex. bygga mycket och högt i Orminge, och mer i Fisksätra, samt på en del andra håll.

gardebring sa...

Lennart:
Återigen, det gläder mig.
Glöm dock inte också tätheten.
Ett hus som står isolerat innebär inget stadsliv, oavsett hur högt det är. :)