torsdag 8 januari 2009

Köra bil och prata i TV

Vårt olycksförebyggande samhälle reagerar omedelbart om t.ex. barn cyklar utan hjälm, människor vistas i båt utan flytväst eller kör bil utan bilbälte. Visas det dessutom i TV anses förseelsen ännu värre. Diskussioner förs också om säkerhet, bilförare och mobiltelefoner. Men hittills har jag aldrig sett någon reagera över den av TV frekvent använda intervju- och inspelningssituationen, där just bilföraren ska berätta allt väsentligt om vart han just nu kör och varför. Oftast dessutom genom att ta blicken från vägen för längre eller kortare tid för att vända sig mot kameran. Om jag såg rätt var självaste chefen för vägverket intervjuad bakom ratten om just trafiksäkerhet! Inget vidare föredöme, tycker jag.

Inga kommentarer: