tisdag 18 november 2008

Myndighetsbeslut ska fattas av myndigheter

Det borde vara naturligt att det är myndigheter, som fattar beslut grundade på svensk lag. I ett fåtal fall har vi av sedvana delegerat myndighetsbeslut till icke-myndigheter. Framträdande exempel är kyrklig vigsel och fackens ansvar för a-kassorna. För mig känns det underligt att staten inte nu, när debatten om samkönade äktenskap producerat allehanda förslag, tog chansen att ta tillbaka vigselrätten och göra den till den civila registrering, som finns i många andra länder. Den som så önskar, kan sedan komma överens om vigsel med relevant religiöst innehåll men utan juridisk betydelse. Det hade varit ett bra första steg.

Inga kommentarer: