tisdag 16 september 2008

Mer pengar i plånboken!

Alliansregeringen presenterar idag på DN debatt sin nya skattereform. Det ser bra ut. En höjning av gränsen för statlig skatt ger stor effekt för alla som tjänar över den nuvarande gränsen, och tredje steget i jobbskatteavdraget ger också mer pengar kvar i plånboken. Läs mer i Aftonbladet.

Det som förhoppningsvis ger störst effekt är ändå sänkningen av arbetsgivaravgiften och den fortsatta satsningen på företagen. Det är så nya jobb kan skapas, och när människor går från arbetslöshet till arbete, ja, det är då vi verkligen ser någon skillnad. Bra för alla, och bra för Sverige.

1 kommentar:

Lars-Erick Forsgren sa...

Jag vill bara påminna om att pension är uppskjuten lön. Alla jobbavdrag borde därför gälla även för pension (ålderspension, privat pensionsförsäkring etc).

Alliansens diskriminering av pensionärer kommer att slå tillbaka i valet. Några tiors senkommet plåster på såren är ett hån.