söndag 27 juli 2008

Grym, ålderdomlig vidskepelse


Jeanette Thelander och Katarina Lingehag-Ekholm skriver idag på DN Debatt om kraven att Sverige ska legalisera slakt där djuret inte bedövas utan vid fullt medvetande förblöder till döds. De som framför dessa krav är judiska och muslimska fanatiker som anser att deras religiösa tro kräver att djur avlivas på detta grymma sätt. Sverige är ett av endast fyra europeiska länder där denna typ av grymhet mot djur är förbjudet. Istället för att falla undan för missriktade försök till "religiös tolerans" och kommersiella intressen som ser nya, köpstarka kunder för svenskt kött, så måste vi fortsätta hävda vår tro på humanism och att även djur ska slippa onödigt lidande. Och, egentligen, religioner och människor som gillar att plåga djur, borde inte de omskolas eller nåt? Häxbränning, kannibalism och kvinnlig omskärelse är andra religiösa företeelser som vi inte tillåter, kanske finns någon riksdagsman som vill motionera om att det också ska tillåtas i religionens namn.

Så, alla ni som driver denna fråga, lägg av och försök tänka er in i djurets ställe istället för att snöa in er på grym, ålderdomlig vidskepelse!

7 kommentarer:

harry sa...

Lennart Nilsson tycks tro att koscher- och halalslakt förekommer för att judar och muslimer "gillar att plåga djur". Och att häxbränning, kannibalism och kvinnlig omskärelse är likvärdiga företeelser. Tala om urspårat argumenterande.

Riktigt så mycket lidande för djuren innebär inte skäktning (snittande av halspulsådern utan bedövning), jämfört med dagens slaktmetoder. På medeltiden var slakten i t.ex. Sverige säkert mycket humanare än den är nu, när den bedrivs industriellt. I praktiken är slakt idag en grym företeelse, (med eller utan skäktning)där det gäller att fösa igenom och avliva så många djur som möjligt på så kort tid som möjligt.

Därmed inte sagt att religiös slakt inte ska kunna reformeras så att man med modern teknik och kunnande ska kunna minska djurens lidande. Så mycket bör religionsutövarna kunna gå djuren och deras beskyddare till mötes.

En sådan reform kan dock knappast tvingas fram med obalanserade utbrott liknande det Lennart Nilsson haft i denna bloggpost.

Lennart Nilsson sa...

Om man reformerar slakten så att djurets lidande minimeras så finns det inget problem, och då är det tillåtet enligt svensk lag. De flesta judar och muslimer både accepterar detta och bryr sig om att djur också lider. Problemet är en liten grupp som anser att man måste tolka religiösa texter på ett bokstavstroget sätt så att djuren måste plågas när de slaktas. Om vi säger att vi tillåter ett avsteg från humanismen pga. vår religiösa tolerans inom detta område, vad säger då att vi inte ska göra det inom andra områden? Även om religion i sig är någonting positivt så är världen tyvärr full av religiöst motiverat barbari. Djurplågeri är djurplågeri oavsett hur ädla motiven är.

Lennart Nilsson sa...

Att tillåta religiöst motiverat djurplågeri riskerar också att spä på de fördomar som finnas att judar och muslimer är grymma. Ett litet antal fanatikers krav riskrerar att drabba alla humanistiska, fredliga och djurälskande judar och muslimer.

harry sa...

Ungefär så här blir essensen av Lennart Nilssons senaste resonemang: Vi måste inskränka deras religionsfrihet för att skydda dem mot antisemitism och islamofobi.

Det låter inget vidare. I synnerhet inte från en folkpartist.

Det är märkligt att djurskyddsargumentet tydligen inte anses duga ensamt utan att backas upp av andra, mycket tvivelaktiga resonemang?

Lennart Nilsson sa...

Som sagt, det här handlar inte om religionsfrihet. Alla måste få vara fria att utöva sin religion så länge de inte går ut över andra levande varelser. Men man får inte använda religionen som täckmantel för att förtrycka andra.

harry sa...

Nu är du där igen och försöker få frågan om slakt till något helt annat. Hur har en slaktmetod kommit att bli en religiös täckmantel för att förtrycka andra?
Vilka andra? Djuren? Ok, låt oss för resonemangets skull anta att vi bör ge djuren de rättigheter vi kallar mänskliga. Om du anser att djuren blir förtryckta bör du isf ta konsekvensen och propagera för ett avskaffande av all slakt och all förtäring av djur, det måste ju betraktas som det yttersta förtrycket. Dödar man en människa är det mord. Ska djuen ha samma rättigheter som människor är det mord att slakta eller avliva dem. Man försvarar t.ex. älgjakt med att man måste kontrollera populationen. Blir den för stor finns det inte tillräckligt med mat åt älgarna och då svälter de ihjäl. Alltså: man dödar djur för att de inte ska dö. Är inte det förtryck? Är det något vi ska tillämpa på varelser vi vill ge samma rättigheter som vi själva?

Än en gång Lennart - det går att argumentera med eftertanke och genomtänkta ställningstaganden mot religiös slakt på djurskyddsgrunder utan att ta till angrepp vars ordalydelse avslöjar vad det egentligen är frågan om: en illa dold avsky för människor med annan livsåskådning och annan kultur.

Lennart Nilsson sa...

Andra i det här fallet handlar om djuren. Djur kan inte ha samma rättigheter som människor, av både praktiska och kulturella skäl. Däremot har djur viss mycket begrönsade rättigheter, att slippa bli utsatta för onödigt lidande. Det är ju det som det här handlar om, att man inte ska skapa undantag från de rättigheter som finns av förment religiösa skäl. Du menar ju att man ska ha rätt att plåga djur om man anger det ingår i ens religion att göra det. Eller menar du att alla ska ha rätt att plåga djur?