torsdag 5 juni 2008

Utredningar istället för satsningar?

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) kriver idag på DN Debatt om två utredningar som regeringen tänker tillsätta för förbättra kollektivtrafiken. Dels vill hon utreda frågan om huvudmannaskap för att skapa bättre möljligheter för kollektivtrafik över länsgränserna, dels utreda om det går att utnyttja befintliga spår mer och bättre.
Nåväl, det skadar säkert inte att utreda dessa frågor, men de väcker sannerligen en del frågetecken. När det gäller frågan om huvudmannaskapet så undrar man om hon menar att staten ska ta över ansvaret, det är ju oneklligen den enda nivå som finns ovanför länen. Och hur effektivt är det, med tanke på att ett av huvudproblemen är kollektivtrafikens bristande koppling till den kommunala planeringen? Eller är det här ett inlägg i regiondebatten, ett försök att dra undan mattan på de, bl.a. oss liberaler, som har trafikfrågan som ett av skälen till att skapa en gemensam Mälardalsregion. Skulle det i så fall innebära att man skapade någon slags landstings-/kommunförbund à la Mälardalsrådet för kollektivtrafiken? Det låter definitivt inte som en hållbar lösning!
När det gäller att utnyttja befintlig kapacitet på järnvägarna bättre, så föreslår hon bl.a. "att med ekonomiska styrmedel styra över viss trafik till spår eller tider som i dag är lågtrafikerade." Vad innebär det? Ytterligare subventioner till de järnvägar som går där det inte finns underlag, istället för att bygga nya spår där de efterfrågas?
Det är utmärkt att infrastrukturministern vill "sätta passageraren i centrum," "göra det roligare att åka" och "med en känsla av total frihet," men kräver inte det i första hand att det faktiskt finns tillräcklig kapacitet, att man helt enkelt kommer ombord?
I slutändan är det så att det Sverige behöver är inte fler utredningar, det är en ordentlig satsning från statens sida på kollektivtrafiken. Dels i form av nya banor för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Köpenhamn, dels i form av stasningar på nya pendeltågs-, tunnelbane- och spårvagnslinjer i större och medelstora städer, dels i form av en satsning på en fungerande och frekvent busstrafik över hela landet.

1 kommentar:

Toni sa...

Avreglera och inte omreglera, vad får politikerna att tro att kollektivtrafikbranschen måste vara reglerad? Det finns både resurser och företag för att den svenska kollektivtrfaiken kan skötas av egenföretagare utan politisk inblandning.Idag är kostande långt över 55 miljarder kronor för att några få länsbolagsdirektörer skall leka med våra skatte pengar. Det måste blir ett slut på det hela. Viss trafik kommer alltid att kräva bidrag men långt ifrån vad som kser idag.