tisdag 29 april 2008

Språkliga nyanser...

Kan inte undgå att länka till ett inlägg om språkliga nyanser...
Är det någon skillnad på följande avtalstexter:
"Hyresgästen (IFK) ska svara för drift, tillsyn och felavhjälpande underhåll av hyresobjektet Idrottsparken) enligt särskild överenskommelse med Hyresvärden (kommunen)."

och
"Fastighetsägaren (kommunen) svarar för och bekostar all drift, tillsyn och underhåll av Hyresobjektet med tillhörande inredning, utrustning och markområde."

Klicka här och få det överraskande svaret!

Inga kommentarer: