onsdag 16 april 2008

Banco - hur funkar det här?

Fondförvaltningsbolaget Banco kör just nu en stor kampanj på temat klimat; "När du inte orkar äta fler EKO-bananer. Pengar är makt. Påverka med ditt sparande!" Man uppmanas att investera i Bancos "miljöfonder", uppenbarligen som ett alternativ till att göra något annat...
Frågan är då, hur påverkar vi världen om vi investerar i Bancos "miljöfonder". Tja, ambitionsnivån verkar det inte vara något fel på: "Banco Svensk Miljö är en aktiefond som placerar i Sverige. Placeringarna skall ske i företag som bedöms bli vinnare i ett framtida miljöanpassat kretsloppssamhälle" heter det om en fond. Men om man faktiskt tittar på vart ens pengar tar vägen, vilka företag som fonden investerar i blir bilden en annan. De största placeringarna är i HM och Volvo, är det vinnarna i ett framtida kretsloppsanpassat samhälle? Och hur är det med andra stora innehav som Scania, Sandvik, SCA och Stora Enso..?
Det här handlar inte längre bara om dubbelmoral, det är ju faktiskt på gränsen till lurendrejeri... Visserligen kan ju vem som helst kolla vilka aktier man investerat, men är det inte så att man tar ut sina skyhöga avgifter just för att man ska kunna lita på sin fondförvaltare? Nej, pengar är makt, påverka med ditt sparande, investera inte i Bancos fonder!

Inga kommentarer: