lördag 19 januari 2008

Stockholm i Europa eller Amerika?

På dagens DN Debatt ifrågasätter tre trafik- och industriforskare att Stockholm fortsätter att utvecklas i riktning mot att bli ett Urban Sprawl som amerikanska storstäder, istället för att bli mer europeiskt. Det är inte minst genom frånvaron av stadsplanering som varje amerikan släpper ut tre gånger så mycket växthusgaser som varje europé. Amerikanska storstäder använder också fem gånger så mycket yta per person som sina europeiska motsvarigheter. Trots allt tal om att vi måste minska våra koldioxidutsläpp så verkar det saknas politisk vilja göra någonting åt saken. Tvärtom fortsätter planeringen för nya motorvägar i ytterområdena, för att möjliggöra lokalisering av bostäder och arbetsplatser till områden som inte går att kollektivtrafikförsörja, enligt vägverket. Det kanske allra mest iögonfallande exemplet är Förbifart Stockholm. De kanske uppåt 50 miljarder som detta projekt kommer att kosta skulle kunna användas för att finansiera väldigt många nya tunnelbane-, tvärbane- och spårvagnslinjer.
Vi måste ändra vårt sätt att tänka när det gäller stadsplanering och bestämma oss för att börja bygga en modern, hållbar, vacker och kreativ europeisk storstad. Vi kommer under de närmaste 20 åren att behöva bygga ca. en kvarts miljon nya bostäder och lika många nya arbetsplatser i den här stan. En grundregel borde vara att, som man redan gör i en hel del andra europeiska städer, allting som byggs ska byggas inom en kilometer från spårbunden kollektivtrafik, befintlig eller ny.

Inga kommentarer: