måndag 21 januari 2008

Gömda barn får rätt till skola

Lyssnade ni på Jan Björklund i Ekots Lördagsintervju? Inte? Du kan höra den på nätet om du missade den: gå in här.

En av de saker Janne berättade om är att regeringen nu är eniga om att barn till flyktingar vars föräldrar gömmer sig för att slippa bli avvisade från Sverige ska garanteras rätt att få gå i skolan så länge de är kvar i Sverige. Från och med nästa år ska kommunerna vara skyldiga att bereda plats i skola för de gömda barnen.

Bra. Det är bra för barnen, bra för familjerna, och bra för samhället. Vi ska inte bryta mot barnkonventionen. Däremot är det inte helt klart hur det blir med så kallad frizon, att polisen polisen inte får söka upp barnen i skolan och inte heller skugga dem efter skoldagen i syfte att spåra föräldrarna. Gör man inte det så är det kanske inte så mycket bevänt med förslaget. För vilket gömt barn vågar gå till skolan då?

Janne vågar inte lova, men säger så här:

"- Jag tycker det är helt rimligt att säga att det här är en skyddad zon, att polisen inte får gå in och hämta barnen i skolan eller i anknytning till skolan, men hur stor frizonen ska vara får det måste redas ut när vi väl skriver lagen."

Nåja. Det är i alla fall ett steg på rätt väg.

Inga kommentarer: