fredag 4 januari 2008

Global grön skatteväxling

DN:s huvudledare handlar idag om behovet av en grön skatteväxling. Vi behöver en kraftfull politik för att höja skatterna på utsläpp och sänka skatterna på arbete och företagande. Vi måste börja i Sverige, men också arbeta för detta globalt, inte minst genom handeln med utsläppsrätter. Det engagemang som finns hos människor idag, framförallt i Europa, och i synnerhet i Nordvästeuropa, är jättebra, men det räcker inte. Vi ser det på att bilförsäljning, långresor med flyg och köttkonsumtion ökar.
En åtgärd som vi måste försöka få till stånd är en global, eller åtminstone europeisk, flygskatt. Om flyget till Thailand kostar 20 000 istället för 7 000, så kanske vi väljer att åka dit bara var 10:e vinter istället för varje. Men vi kan å andra sidan stanna flera månader då, och på så sätt spara lite koldioxid på uppvärmningen...

Inga kommentarer: