lördag 12 januari 2008

"Frivilliga" bidrag undergräver idén med friskolor


Svenska Dagbladet beskrev häromdan hur vissa skolor ber föräldrarna om frivilliga bidrag, t.ex. när det gäller Carlssons skola på Östermalm handlar det om 3500 per elev och termin. Det här är någonting som strider mot själva grundidén med friskolereformen. Dessa "frivilliga" bidrag är förkastliga ur två aspekter, för det första så är frågan hur pass "frivilligt" föräldrarna uppfattar att det är. Förmodligen är pressen på föräldrarna att bidra så stor att de som inte har råd väljer att placera barnen i en annan skola. För det andra så innebär detta att de skolor som tar emot dessa bidrag konkurrerar på ojusta villkor. Skolor som har många välbärgade föräldrar kan genom att plocka in pengar från föräldrarna ha en högre undervisningskvalitet. I slutändan får vi ett system där människor sorteras, i ännu högre grad än idag, efter hur tjock pappas plånbok är, inte efter personens egen förmåga. I de här fallen blir skolpengen till en subvention med skattepengar till privatskolor. Något som alla säger sig vara emot.

Det finns ett annat, närbesläktat, problem på betydligt fler skolor. Det handlar om att man tar ut avgifter för olika aktiviteter inom skolans ram. Det kan handla om idrottsaktiviteter eller klassresor. Jag känner många föräldrar som trots hyggliga inkomster tycker att det här blir ett allt värre problem, särskilt när man har flera barn i skolåldern. Det är omöjligt att säga nej när "alla andra" får vara med. Särskilt i skolor i välbeställda områden kan detta leda till att man inte har råd att ha kvar barnen i vissa skolor. En grundregel borde vara att alla aktiviteter är gratis eller finansieras genom att barnen ordnar loppis, samlar tomglas och sånt.

här beskriver föreningen Majblomman situationen i Sverige idag.


Se SvD, SvD1

Inga kommentarer: