lördag 5 januari 2008

En kebab i Kafkaland


Lilla Torg Liberalerna har hitta följande sorgliga historia i Ystads Allehanda:

Ägaren till en av Ystads kebabvagnar får inte sälja sina varor på kvällstid. Beslutet har fattats av tjänstemän med hänsyn till nya torghandelsstadgar. Stadgarna har dock ännu inte föredragits för kommunens politiker, som än mindre har tagit beslut i frågan. För säkerhets skull vägrar också förvaltningschefen på den så kallade samhällsbyggnadsnämnden att lämna ut det föreliggande förslaget.

Petiga regler och förordningar tycks vara en specialitet bland tjänstemän på Ystads kommun. Som i fallet med den rödmålade frisördörren är förbudsivern ibland skrattretande. Andra ärenden, som den segdragna juridiska tillståndsstriden med hotell Continentals ägare om färgen på fasaden, är bara patetiska. Ett svårslaget rekord var också det nya statsplaneförslag som förbereddes i höstas. Planen, som kasserades i samma ögonblick som den hamnade på politikernas bord, kunde närmast liknas vid ett beställningsarbete för fastighetsägare, näringsidkare och andra särintressen i innerstaden.

Detta svårslagna rekord i administrativ trångsynthet och obegriplig förvaltningslogik är nu slaget. Med råge.

Kebabvagnens ägare Avdullah Gashi har delgivits ett myndighetsbeslut med hänvisning till en regel som ännu inte tillämpas. Ja, den har inte ens diskuterats av de politiker som har att fatta beslut i frågan.

Beslutet påverkar sannolikt Gashis företag negativt. Det borde vara självklart i vilken kommun som helst att näringslivet i största möjliga mån själva fattar beslut kring var och hur dags det går att bedriva affärer. Motiveringen från tillståndsgivaren att behovet av kebab inte är så stort kvällstid efter Starshines (*) verksamhet upphört kan heller knappast kallas för företagsvänligt. Om behovet av varm korv och hamburgare fortfarande bedöms som tillräckligt stort är dock oklart. Korvkiosken vid samma torg har dock fortfarande tillstånd kvällstid.


(*) Nattklubben Starshines verksamhet upphörde eftersom kommunen köpte ut den från Bandidos för skattepengar, självklart helt i strid med kommunallagen. Se SvD.

Inga kommentarer: