söndag 9 december 2007

Wibblekonto

PJ Anders Linder har idag i Svenska Dagbladet en mycket intressant ledare om hur man kan skapa ekonomiska buffertar för vanliga svenskar, ett ämne som länge varit mer eller mindre tabubelagt:

"Snart sagt ensam bland ledande politiker ifrågasatte en gång Anne Wibble att det är ansvarslöst av staten att lämna sparkapital kvar hos medborgarna. Hon talade om värdet av att ha en årslön på banken, och det väckte också ett alldeles osedvanligt ursinne."
PJ Anders Linder skriver:

"Hur kan då envar bli sin egen kapitalist? Stefan Fölster kom med konkreta idéer hos IFN – sänk kapitalvinstskatten; ta bort förbudet mot att ha pengar på banken för dem som tillfälligt behöver socialbidrag eller bostadstillägg; studera hur andra länder gynnar låginkomsttagares sparande via skattesystemet, och undersök om statliga företag kan skiftas ut från stat till individer.Ja och amen. Men gå gärna längre. Varför ska inte de allra flesta kunna ha egen buffert? Ge full skattefrihet på inkomster som stoppas in på ett särskilt konto upp till någon fastställd nivå: till exempel 100000 kronor. Eller varför inte upp till en genomsnittlig årslön efter skatt, det vill säga det dubbla. Gör en ny frihetsreform och låt Friggeboden få sällskap av Wibblekontot! "
En idé som jag funderat på (det finns säker andra som funderat i liknande banor... ), som kanske är helt vansinnig, men ändå...

Varför delar man inte ut de statliga företagen till alla svenskar, tillsammans med en del av det statliga budgetöverskottet. Aktier och pengar skulle gå in på individuella konton som man kan använda när man t.ex. blir arbetslös eller långtidssjukskriven. Den värdetillväxt som sker på kontot är givetvis helt skattefri. På sikt skulle et sådant system, tillsammans med ett offentligt grundskydd och socialförsäkringar mer tydligt utformade som försäkringar, kunna innebära att vi skulle kunna kombinera en ökad social trygghet med ett skattesystem som är bättre utformat för att utmaningarna i en globaliserad värld.

PJ Anders Linder vill kalla det Wibblekonto. Det tycker jag skulle vara ett alldeles utmärkt namn, en hyllning till den finansminister som vände Sveriges sjunkande ekonomi och skapade förutsättningarna för dagens välstånd!
Idag (den 18/12) har SvD en ny ledare på samma tema.

4 kommentarer:

Hemlige sa...

Och det finns ju ingen anledning att nöja sig med bara de statliga företagen. Man kunde ju även dela ut t ex försvarsmaktens utrustning eller varför inte också dela ut motorvägarna till medborgarna. På det sätet skulle var och en sedan få lite extrainkomster genom att kunna ta ut trafikavgifter på sin egen del av motorvägen, och man kan själv bevaka sina intressen med vapen från försvaret.

Lennart Nilsson sa...

Det låter väl som ett alldeles utmärkt förslag, jag kan t.ex. tänka mig att få ett alldeles eget säte på 53:ans buss... ;-)

fatima sa...

Såg ni Ulvskog i söndagens Agenda? Hon uttryckte sig så föraktfullt om sparande,trota att det är ett bra sätt att lyfta den enskilde medborgaren. Hennes devis var: bra samhällsservice tar bort behovet av sparande för de som har det sämst. Vilken människosyn! Jag uppfattade hennes retorik som rent fientlig mot människor med låg inkomst!

Lennart Nilsson sa...

I slutändan handlar sparande om makt. Skall makten över resurserna ligga hos den enskilda människan, eller ska de tas om hand av (sosse)politiker. Att ge människor med låga inkomster makt och trygghet, genom att få chansen att skapa en egen buffert, borde vara en prioriterad uppgift för alliansregeringen.
Det är klart att det är ett skräckscenario för Solnas egen Rosa Luxemburg...