söndag 9 december 2007

Med backspegeln som kompass

Dagens Nyheters ledarsida tar idag upp regeringens ensidiga fokusering på arbetskraftsutbudet i den ekonomiska politiken. Det riskrerar att bli en politik för gårdagens verklighet med snabbt stigande produktivitet parat med återhållsamma lönerörelser. Nu står vi inför en situation med en avtalsrörelse som spårat ur och en sjunkande produktivitetstillväxt. Dessa två faktorer kommer att driva upp inflationen, vilket i sin tur leder till räntehöjningar och så är vi tillbaks i det tidiga nittiotalet.
I dagsläget borde regeringen satsa på investeringar i utbildning, forskning, infrastruktur och andra åtgärder, som tillsammans med ett mer tillväxtorienterat skattesystem skulle kunna skapa förutsättningar för att åter få igång produktivitetstillväxten. På så sätt kan vi komma tillbaks till en situation där alla kan få mer.

Inga kommentarer: