torsdag 6 december 2007

Kollektivtrafiken viktigast!

En stor majoritet av samrådsinstanserna förordar alternativet "Nya Slussen" när det gäller ombyggnaden av Slussen. Av allt att döma är det det alternativet som man kommer att gå vidare med i planarbetet. Som vi skrivit om tidigare (1, 2, 3) så verkar det vara klokt.
Det absolut viktigaste när man utformar den nya miljön i detalj, blir, förutom att det är vackert och en trevlig plats att vistas på för alla Stockholmare, att kollektivtrafiken kan förbättras.

Så här tyckte vi i Folkpartiet i Nacka när frågan var uppe i kommunstyrelsen hos oss:

”Nacka är den kommun som mest av alla berörs av ombyggnaden av Slussen. Från Folkpartiet Liberalernas sida välkomnar vi att den eländiga, sönderfallande trafikapparat som finns där idag ersätts av någonting nytt. I det sammanhanget vill vi särskilt peka på två saker som är av helt fundamental betydelse för oss i Ostsektorn, dvs. Nacka, Värmdö och Hammarby Sjöstad.

För det första gäller det kapaciteten i bussterminalen. Slussens bussterminal utgör idag själva hjärtpunkten i vårt trafiksystem, det här vi måste passera för att ta oss till och från jobbet. En hjärtpunkt som redan idag är drabbad av en allvarlig infarkt, i rusningstrafiken är trappan upp till perrongen och själva perrongen så överfulla att de utgöra en överhängande säkerhetsrisk. Den enda långsiktiga lösningen på kollektivtrafikeländet i vår del av regionen är tunnelbaneutbyggnad. Men det kommer att dröja 15-20 år innan den kan stå färdig. Fram till dess kommer en kraftig befolkningsökning, från dagens 120.000 till 160.000-180.000 personer, tillsammans med vår absoluta politiska ambition att kraftigt höja vår alltför låga kollektivtrafikandel, att kraftigt höja, kanske fördubbla, kapacitetskraven i Slussenterminalen. Vi förutsätter att man, när den nya Slussen, projekteras säkerställer detta.
Som en del i klimatarbetet, folkhälsoarbetet och vår ambition att minska biltrafiken, så arbetar vi för att fler och fler ska cykelpendla. Redan idag utgör Slussen en flaskhals för de mängder av cyklister som färdas från Nacka och Hammarby Sjöstad mot norra Innerstan och de norra förorterna. Vi förutsätter att man i arbetet med den nya Slussen säkerställer att denna ökande flod cyklister i framtiden ska kunna passera obehindrat av korsande vägar och gångstråk.”


DN

Inga kommentarer: