lördag 17 november 2007

Vi vet vad som behöver göras - NU!

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) presenterar idag sin 4:e rapport om klimatförändringarna. Den kommer att presenteras kl. 11.00 av FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon. Du kan se presskonferensen live här. Slutsatserna i rapporten skärps ytterligare jämfört med den 3:e rapporten. Man beskriver att det faktum att klimatförändringarna äger rum och har orsakats av människan som "unequivocal", men också att utsläppen av växthusgaser kan reduceras kraftigt till en rimlig kostnad, om vi agerar nu.
"Efter den här rapporten finns det inga politiker som kan påstå att de inte vet vad klimatförändringarna är för något, eller vad de ska göra åt dem", kommenterar Hans Verolme från Världsnaturfonden.
"Jag har alltid ansett att den globala uppvärmningen är en mycket brådskande fråga. Nu tror jag att vi står på randen till en katastrof om vi inte agerar", skriver FN-chefen.
Se BBC, DN och Svd.

Kommentarer efter publiceringen:
Vi har bara två alternativ, antingen satsar vi 0,12% av BNP (t.ex. en bråkdel av vad vi lägger på kosmetika) på att hejda klimatförändringarna eller så kommer stora delar av jorden att drabbas av katastrofala konsekvenser. Vi vet idag att varningarna inte är domedagsprofetior eller spekulationer. För att använda ren svenska, folk som inte tar klimatförändringarna på allvar är inte kloka!
DN, SvD,
Aftonbladet
, SvD.

3 kommentarer:

Göran E-toft sa...

Ett stort tack för länken där man kan se konferensen. Det ska bli spännande.

Omar Mohamed kalb ibn kalb sa...

Hej
FN:s klimatpanel är både en politisk och delvis en vetenskaplig. De vetenskapsmän som sitter i IPCC är på
FN:s linje när det gäller klimatforskning. Men det som inte är med har inte sina resultat inräknade i IPCC rapporten.
Det finns en hel del undersökningar som pekar på att uppvärmningen är orsakad av naturliga orsaker och de är inte ovetenskapliga utan kommer ifrån vetenskapliga institut som SMHI eller universitet. Koldioxid halten har höjts sedan 1800 talet troligtvis orsakad av människan, men alla är inte eniga att koldioxiden kan orsaka enbart en höjning. DEt är alldelles för liten mängd enligt vissa Fysiker och klimatforskare.
Nyigen var det en rapport ifrån nordpolen att det är oerhört mycket kolpartiklar ifrån kolkraftverk i Kina och Ryssland i Snön som absorberar värmen ifrån solen för det är en svart kropp. De som läst lite fysik och naturvetenskap förstår det. Det kallas även albedo effekten tror jag. Enligt rapporten förklarar det avsmältningen i Nordpolen. När det gäller Antarktis så har inte isen smält där, utan växt till enligt vissa rapporter. Det finns liten mängd forskning när det gäller antarktis.
Forskningen om kolpartiklar och andra liknande rapporter såsom solens inverkan på klimatet som inte anses politiskt korrekta får inte vara med i IPCC fastän de är gjorda i en vetenskaplig forskningstradition på universitet.
Jag tycker att debatten i Sverige när det gäller klimatforskning är mer en debatt om klimathysteri. Om inte vetenskapen är enig och man väljer en sida kan man inte vara säker på att det är rätt. Mer objektiv forskning behövs i klimatfrågan!

Omar Mohamed kalb ibn kalb sa...

Hej
FN:s klimatpanel är både en politisk och delvis en vetenskaplig. De vetenskapsmän som sitter i IPCC är på
FN:s linje när det gäller klimatforskning. Men det som inte är med har inte sina resultat inräknade i IPCC rapporten.
Det finns en hel del undersökningar som pekar på att uppvärmningen är orsakad av naturliga orsaker och de är inte ovetenskapliga utan kommer ifrån vetenskapliga institut som SMHI eller universitet. Koldioxid halten har höjts sedan 1800 talet troligtvis orsakad av människan, men alla är inte eniga att koldioxiden kan orsaka enbart en höjning. DEt är alldelles för liten mängd enligt vissa Fysiker och klimatforskare.
Nyigen var det en rapport ifrån nordpolen att det är oerhört mycket kolpartiklar ifrån kolkraftverk i Kina och Ryssland i Snön som absorberar värmen ifrån solen för det är en svart kropp. De som läst lite fysik och naturvetenskap förstår det. Det kallas även albedo effekten tror jag. Enligt rapporten förklarar det avsmältningen i Nordpolen. När det gäller Antarktis så har inte isen smält där, utan växt till enligt vissa rapporter. Det finns liten mängd forskning när det gäller antarktis.
Forskningen om kolpartiklar och andra liknande rapporter såsom solens inverkan på klimatet som inte anses politiskt korrekta får inte vara med i IPCC fastän de är gjorda i en vetenskaplig forskningstradition på universitet.
Jag tycker att debatten i Sverige när det gäller klimatforskning är mer en debatt om klimathysteri. Om inte vetenskapen är enig och man väljer en sida kan man inte vara säker på att det är rätt. Mer objektiv forskning behövs i klimatfrågan!