lördag 22 september 2007

Nu måste vi kämpa

Stockholm är världens bästa stad, tycker inte bara jag utan även den amerikanska tidskriften Readers Digest. "The world´s greenest, most livable city" kallar man Stockholm. På andra plats kom Oslo och därefter München, Paris och Frankfurt. Sist kom Beijing. Jättekul och oerhört bra för Stockholms image och attraktivitet i den globala konkurrensen. Men, tänk om vi skulle halka ner på listan nästa gång, vilket nederlag det skulle vara. Nej, det är viktigt att vi fortsätter att kämpa för att vi ska fortsätta att vara världens grönaste och människovänligaste stad!
Bland länder kom Sverige först på fjärde plats efter Finland, Island och Norge. Resten av landet har alltså en hel del kvar att göra...
Stockholm hade åtminstone inte blivit sämre om man gjort som 1.500 andra europeiska städer och förklarat dagen som bilfri dag.

1 kommentar:

Anders Löwdin sa...

Inbegriper din (er) fortsatta kamp för en grön och människovänlig stad också en kamp mot Luftfartsverket och Bromma flygplats? För det är väl så att även folkpartister anser att flyg är miljöstörande?

2002 åtog sig Luftfartsverket i ett tilläggsavtal att vidta 14 åtgärder för att förbättra miljön kring flygplatsen. Endast en av dessa åtgärder har fullgjorts vilket jag tolkar som att verket inte tar miljöfrågorna på allvar.

Nu har moderaterna med stöd av de övriga allianspartierna i Stockholms stadshus förhandlat fram ett avtal som förlänger Luftfartsverkets verksamhet på Bromma flygplats i 30 år utan möjligheter att ändra i avtal. Förutom att det är odemokratiskt så bakbinder man framtidens politiker rejält med detta tilltag. Hur påverkar klimatfrågan vår värld och politiken 30 år framöver?

Du skriver om miljö och en vänlig stad. Det hade varit sant till stora delar om inte Bromma flygplats funnits och det där bodde många produktiva och glada skattebetalare istället. Området är stort som Östermalm och rymmer många möjligheter. Ja, nu måste vi kämpa för en verklig grön och människovänlig stad.

Anders Löwdin
www.lowdin.com